ตอบคำถามท้ายบท

บทที่ 6

เรื่อง การติต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร

ตอบ อินเตอร์เน็ตจะส่งสัญญาณข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (เรียกว่า host) ไปยังคอมพิวเตอร์อีกหลาย ๆ เครื่อง ถ้าคอมพิวเตอร์รับอยู่บนเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกกำลังต่อสายโทรศัพท์โดยตรงมันจะสามารถส่งข้อความได้โดยตรง  แต่ถ้าคอมพิวเตอร์รับ ไม่อยู่บนเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ส่งกำลังไปยังสายโทรศัพท์  ข้อความนั้นก็จะถูกส่งผ่าน router เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ host ที่ติดตั้งอย่างน้อยหนึ่งเครือข่าย  แล้วส่งมอบข้อความเป็นลำดับโดยตรง เชื่อมต่อกันผ่านโปรโตคอล TCP/IP มาตรฐาน  ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ จะต้องมีหมายเลขประจำตัวเอาไว้อ้างอิงให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ได้ทราบเหมือนกับคนทุกคนต้องมีชื่อให้คนอื่นเรียก ซึ่งเราเรียกหมายเลขอ้างอิงนี้ว่า IP Address เป็นตัวเลขชุดหนึ่งขนาด 32 บิต ใน 1 ชุดนี้จะมีตัวเลขถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 8 บิตเท่าๆ กัน เวลาเขียนก็แปลงให้เป็นเลขฐานสิบก่อนเพื่อความง่ายแล้วเขียนโดยคั่นแต่ละส่วนด้วยจุด ดังนั้นในตัวเลขแต่ละส่วนนี้จึงมีค่าได้ตั้งแต่ 0 จนถึง 28 -1 = 255 เท่านั้น

2. เพราะเหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ตอบ อินเทอรฺเน็ตได้รับความนิยมเพราะว่า อินเทอร์เน็ตให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่ใช้งานและมีความรวดเร็วกะทัดลัดในการที่จะสื่อสารและติดต่อกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ถูกต้องของเนื้อหาในการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

3. ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนักเรียนต้องทำอย่างไร

ตอบ มี 2 วิธี คือ

1. ติดตั้งโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต่อเข้ากับสายโทรศัพท์ 

2. ใช้สายเช่าความเร็วสูง พร้อมโมเด็มและเราท์เตอร์ 

4. การค้นหาข้อมูลวิธีใดดีที่สุด เพราะอะไร

ตอบ การค้นหาข้อมูลความรู้จากที่อยุ่ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพราะการค้นหาข้อมูลแบบนี้เพียงแค่พิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการ จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราค้นหา อย่างรวดเร็ว

5. การค้นหาข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วมีเทคนิคอย่างไร

ตอบ 1. บีบประเด็นให้แคบลง

         2. ใช้คำให้ใกล้เคียง

         3. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข

6. ถ้าต้องการค้นหาบทความที่มีคนเขียนไว้เพื่อเผยแพร่ นักเรียนจะเลือกคลิกที่คำสั่งใด

ตอบ คำสั่งค้นหา

7. เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

ตอบ เพื่อให้สมาชิกในเครือของตน ยืดถือปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และได้รับประโยชน์สูงสุด

8. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรปฎิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ตอบ 1. ปฎิบัติตามกฎ กติกา และมารยาทที่แต่ละเว็บไซด์กำหนด

         2. การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งจดหมายลูกโซ่

         3. การสนทนาผ่านเครือข่าย หากผู้สนทนาไม่ประสงค์จะคุยด้วยควรยุติการสนทนา

         4. การใช้กระดาษข่าวหรือกระดาษสนทนา ห้ามพาดพิงถึงสถาบันสำคัญของชาติ

         5. การส่งไฟล์ข้อมูล ไม่ควรส่งไฟล์ข้อมูลที่มีกลุ่มซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายไปให้ผู้อื่น

9. การคักลอกผลงานของผู้อื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีผลเสียอย่างไร

ตอบ 1. ไวรัสอาจจะติดมากับข้อมูลนั้นๆที่เราคัดลอกมา

         2. บางที่เราอาจจะไม่ได้ความรู้จากการคัดลอก

         3. ข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์

10. นักเรียนจะมีส่วนรวมในการรณรงค์ให้ผู้อื่นใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรมได้อย่างไรบ้าง

ตอบ 1. โพสต์ข้อความรณรงค์ในเว็บที่คนเข้ามากๆ

         2. รณรงค์ภายในโรงเรียน

         3. ติดป้ายประกาศและข้อห้ามตามร้านอินเทอร์เน็ต

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: