องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หน่วยรับข้าเข้า ไปที่ หน่วยประมวลผลกลาง และไปที่ หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำลองและ หน่วยส่งออก

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  • หน่วยรับเข้า

            ทำหน้าที่ เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักใช้ในการประมวล เช่น เมาส์ กล้อง

  • หน่วยส่งออก

            ทำหน้าที่ ส่งข้อมูลแสดงข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว เช่น จอ LCD ปริ้นเตอร์ ลำโพง

  • หน่วยประมวลผลกลาง

            ทำหน้าที่ เหมือนกับ ซีพียู (Certral Processing Unit : CPU) ชิพ ไมโครโพรเซลเซอร์ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่

1. หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานภายในหน่วยประมวลผลกลางระหว่างประมวลผล

2. หน่วยคำนวณและตรรกยะ ทำหน้าที่ นำข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบตัวเลขฐานสองมาประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์

  • หน่วยความจำหลัก

            ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่จะให้ซีพียูเรียกใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. แรม (Rendom Access Memory : RAM) ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลสำหรับใช้งานทั่วไป

หลักการใช้งาน

ü การอ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลใดๆโดยการสุ่ม

ü ข้อมูลจะสูญหายเมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายถึงวงจรไม่เพียงพอ

2. รอม (Read Only Memory : ROM) ทำหน้าที่ อ่านได้อย่างเดียว อ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลแบบเข้าถึงโดยการสุ่ม

หลักการใช้งาน

ü ไว้บรรจุโปรแกรมเพื่อว่าซีพียูจะทำงานได้ทันที

ü สามารถอ่านข้อมูลได้แต่ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้

  • หน่วยความจำสำรอง

            ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลที่ต้องการใช้งานต่อ เก็บข้อมูลถาวร เช่น ฮาร์ดแวร์ แผ่นดิสต์ CD

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: