การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์                                                        จะเริ่มจากหน่วยรับเข้า ที่จะส่งผ่านส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ แลเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง จากนั้นก็จะแยกเป็นหน่วยความจำหลักและความจำสำรอง และหน่วยส่งออก ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย                                                       1.หน่วยรับเข้า เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักใช้ในการประมวล เช่น เมาท์ กล้อง เป็นต้น                                                       2.หน่วยส่งออก ทำหน้าที่ส่งข้อมูล แสดงข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว เช่น จอLCD ปริ้นเตอร์ ลำโพง เป็นต้น                                                 3.หน่วยประมวลผลกลาง จะเป็นการทำงานของ ซีพียู (Certral Processing Unit: CPU) , ชิพ , ไมโครโพรเซลเซอร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ                                                                           3.1.หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานภายในหน่วยประมวลผลกลางระหว่างในการประมวลผล                                       3.2.หน่วยคำนวณและตรรกะ นำข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบตัวเลขฐานสองมาประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์      4.หน่วยความจำหลัก ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่จะให้ซีพียูเรียกใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท                                                   1.แรม (Rendom Access Memory: RAM) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสำหรับใช้งานทั่วไป โดยมีหลักการในการทำหน้าดังนี้                      4.1.1.การอ้างลิงค์ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลใดๆโดยการสุ่ม             4.1.2.ข้อมูลจะสูญหายเมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายวงจรไม่ถึง หรือถ้าไฟดับข้อมูลจะสูญหาย                                                                          2.รอม (Read Only Memory: ROM) รอมสามารถอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนข้อมูลได้ โดยมีหลักในการทำงาน คือ            4.2.1.บรรจุโปรมแกรมเพื่อที่ซีพียูจะทำงานได้ทันที                     4.2.2.ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้                                                          4.2.3.อ่านข้อมูลได้                                                                                   ความแตกต่างระหว่าง แรมและรอม คือ แรมสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้แต่มีข้อเสียที่ว่าแม่อไฟดับข้อมูลหรืองานจะหาย แต่รอมไม่สามารถเขียนข้อมูลได้แต่อ่านได้ และมีข้อดีที่ว่าเมื่อไฟดับข้อมูลจะกลับมาเหมือนเดิม หรือกู้กลับมาได้                              5. หน่วยความจำสำรอง ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ต้องการใช้งานต่อ เก็บข้อมูลถาวร เช่น ฮาร์ดแวร์ CD เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: